Nacrt Nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa u Republici Srbiji

14. Jun 2022.
Projekat Evropske unije "Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja" je tehnička podrška Upravi za veterinu u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa EU i međunarodnim standardima u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosnih mera.

Jedna od aktivnosti projekta je priprema nacrta Nacionalne strategije i Akcionog plana za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Republike Srbije, kao i priprema materijala za jačanje svesti o problemu napuštenih pasa. 

U cilju pripreme što kvalitetnijih dokumenata koji će biti usmereni na rešavanje aktuelnih problema svih zainteresovanih strana i obezbeđivanja njihove saradnje u ovom složenom društveno-ekonomskom problemu, planirana je javna rasprava koja će se održati u Beogradu krajem jula, a o čemu će javnost i zainteresovane strane biti obavešteni.

Da bi se obezbedila kvalitetna rasprava i omogućilo svim zainteresovanim stranama da se za nju pripreme, nacrt za Nacionalnu strategiju za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Republike Srbije, kao i nacrt za Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije možete preuzeti na ovim linkovima:

Nacionalna strategija

Akcioni plan