Kontakt

Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja

Omladinskih brigada 1, SIV3

11070 Belgrade

Telefon: Office: +381 11 285 6106

E-mail: zdravljeidobrobit@minpolj.gov.rs

map