Diskusija o radnoj verziji nacrta Nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa

15. Jul 2022.

Da bismo razjasnili nedoumice oko termina koji je upotrebljen u prethodnoj vesti https://animal-health-and-welfare.euzatebe.rs/rs/vesti/nacrt-nacionalne-strategije-za-upravljanje-populacijom-pasa-u-republici-srbiji o Nacrtu nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa na teritoriji Republike Srbije, obaveštavamo javnost da će se u petak, 29. jula 2022. godine održati radni sastanak na kome će se predstaviti i diskutovati o radnoj verziji ovog dokumenta. Učesnici će biti obavešteni o lokaciji i terminu diskusije.


U prethodnoj vesti upotrebljen je izraz „javna rasprava“ umesto diskusija,  a ova verzija dokumenta je još uvek radna i predstavlja Nacrt strategije, a ne finalni dokument.