Догађај поводом представљања пројекта "Јачање система здравља и добробити животиња"

Datum: 5. Decembar 2019.
Vreme: 10:30 - 14:00
Lokacija: Београд, Хотел Фалкенштајнер

У четвртак, 05. децембра 2019. представљњн је пројекат “Јачање система здравља и добробити животиња“ финансиран од стране Европске уније са циљем подршке развоју и унапређењу пољопривреде у Србији.

Пројекат пружа подршку Управи за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у процесу усклађивања домаћег законодавства са ЕУ и међународним стандардима у области здравља животиња, биосигурносних мера и добробити животиња.

Учесницима догађаја представљени су  циљеви и предстојеће активности пројекта који ће се реализовати до јуна 2021. године  уз подршку Европске уније и под надзором Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде а тицаће се унапређења здравља и добробити животиња и развоја српске пољопривреде.

„Овај пројекат ће обезбедити веће могућности за извоз пољопривредних производа и хране на европско тржиште. То ће бити урађено кроз побољшање политике здравља и добробити животиња, смањењем ризика по здравље људи и животиња, као и кроз смањење броја паса луталица“ рекла је Емина Милакара, В.Д. директора Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Стратегија контроле болести животиња смањиће ризик преношења болести животиња на животиње и људе. Унапређена биосигурност на фармама боље ће штитити газдинства од болести. Пројекат подржава и одрживост пољопривреде и заштиту животне средине. Одговорно власништво утицаће на смањење броја напуштених паса и проблема добробити, ризика по здравље јавности и смањиће број уједа паса.

„Овај пројекат ће помоћи Србији да спроведе циљане кампање, да се изради консолидована стратегија о здрављу животиња, програми праћења и надзора, као и да се припреми План управљања ванредним ситуацијама за животиње – који постаје још релевантнији у светлу климатских промена“ рекао је Сакеларис Хоурдас, Шеф III операција у Делегацији Европске уније у Србији.

Фармерство које брине о заштити животне средине и о добробити животиња значи заједничку одговорност у друштву. То подржава производњу висококвалитетних производа као резултат узгоја, држања, транспорта и клања животиња у најбољим могућим условима.